Enkele thema’s die aan bod kunnen komen in de praktijk:

- Emotionele problemen: angst, depressie, stemmingsschommelingen, psychosomatische klachten (hoofdpijn, buikpijn,...)
- Spanningsklachten: stress, overbelasting, burn-out, faalangst
- Opvoedingsmoeilijkheden: gedragsproblemen, nieuw samengestelde gezinnen, pleeggezin, adoptie
- Rouw- en verliesverwerking: sterfte, echtscheiding, traumatische ervaringen, ziekte, handicap
- Levens- en zingevingsvragen: levensfaseproblemen, gevoel vastgelopen te zijn, levensmoeheid
- Relatie- en gezinsproblemen: relatieproblemen, echtscheiding, conflicten in de familie
- Vragen rond identiteit en sociale vaardigheden: zelfbeeld, zelfvertrouwen, seksuele geaardheid, assertiviteit, eenzaamheid
- Psychisch lijden door lichamelijke problemen: kanker, CVS,  pijnklachten, fertiliteitsproblemen
- Psychiatrische problemen: persoonlijkheidsproblemen, psychose
- Nazorg na een psychiatrische opname