Individueel
Tijdens individuele gesprekken wordt er tijd en ruimte gemaakt om stil te staan bij wat er moeilijk loopt. Vertrekpunt hierbij zijn je eigen ervaringen en gevoelens. We proberen inzicht te krijgen in de systemen waarin je je bevindt en patronen die zich herhalen. Door hier samen over te praten en door stil te staan bij de betekenis van dit alles wordt het mogelijk om dingen anders te zien en bewust anders aan te pakken. Bedoeling is om terug meer vat te krijgen op je leven.

Koppel
Iedereen heeft in zijn of haar relatie te maken met spanningen. Tot op zekere hoogte is dit normaal en hoort het bij een gezonde relatie. Als problemen ernstig zijn of lang duren kunnen zij de draagkracht van partners te boven gaan. Tijdens relatietherapie of koppeltherapie proberen we bezorgdheden en verhalen van beiden te begrijpen en de inzet van beiden zichtbaar te maken. Elke betrokkene wordt geholpen om zijn of haar emoties en gedachtegang zo te verwoorden dat de partner begrip kan opbrengen.

Gezin
Wanneer je zorgen hebt in jouw gezin/ familie of het voelt alsof er steeds weer (dezelfde) problemen opduiken, dan heeft dit vaak op meerdere gezinsleden effect. Tijdens familietherapie of gezinstherapie proberen we iedereen samen te brengen om te praten en  te zoeken over wat hun als lid van het gezin of de familie bezighoudt.
Tijdens de gesprekken worden problemen besproken en zoeken we samen naar een andere manier om met de problemen om te gaan. Door de therapie kan men zich bewust worden van onderlinge reacties op elkaar en begrijpen welke invloed je hebt op anderen.
Over de sessies heen kunnen de deelnemers ook wijzigen. Zo kan bijv. blijken dat ouders liever eerst als paar spreken over de aanpak van hun puberdochter, of willen de kinderen apart gehoord worden alvorens verder te spreken met vader en stiefmoeder gezin…

Groepen
Samen met mijn collega Sigrid Smets worden er ook groepssessies gegeven zoals o.a sociale vaardigheidstraining en assertiviteitstraining voor lagere schoolkinderen.
Indien je hierover meer info wenst kan je contact met ons opnemen.
Katrijn Olaerts (tel 0483/ 043 371); Sigrid Smets (tel 0499/ 727 010).